ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
T-MOBILE МАКЕДОНИЈА

ONE Telekom Slovenia Group

VIP Operator

ITS Iskratel

Nextsense

Cisco

Asseco

Microsam

Siskon

Телекабел

Сковин Винарија

Неотел

Microsoft

ITgma

Организациски одбор

 1. Ивановски Зоран
 2. Настеска Славица
 3. Трајанов Димитар
 4. Чорбев Иван
 5. Владев Горан
 6. Геразов Бранислав
 7. Делев Томче
 8. Карталов Томислав
 9. Ојлеска Весна
 10. Пејоски Славче
 11. Стојановски Горан
 12. Тројачанец Катарина
 13. Шуминоски Томислав
 14. Јоксимоски Бобан

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје