ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
T-MOBILE МАКЕДОНИЈА

ONE Telekom Slovenia Group

VIP Operator

ITS Iskratel

Nextsense

Cisco

Asseco

Microsam

Siskon

Телекабел

Сковин Винарија

Неотел

Microsoft

ITgma

Котизација

Котизацијата ќе изнесува 95 евра или 5900 денари, а студентската котизација 40 евра или 2500 денари. За да стекнат право на студентска котизација, при регистрацијата студентите треба да приложат копија од индекс (сосе оригиналот за увид) или потврда за студентски статус од нивните факултети.
Котизацијата вклучува: материјали на конференцијата, учество во работата на конференцијата, коктел за добредојде, екскурзија и свечена вечера.

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје