ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
T-MOBILE МАКЕДОНИЈА

ONE Telekom Slovenia Group

VIP Operator

ITS Iskratel

Nextsense

Cisco

Asseco

Microsam

Siskon

Телекабел

Сковин Винарија

Неотел

Microsoft

ITgma

Почесен одбор

 1. Панче Кралев – Министер за образование и наука, Македонија
 2. Велимир Стојковски – Ректор на УКИМ Скопје, Македонија
 3. Златко Жоглев – Ректор на УКЛО Битола, Македонија
 4. Миле Станковски – Декан на ФЕИТ Скопје, Македонија
 5. Evgenij V. Pashkov – Ректор на SevNTU Севастопол, Украина
 6. Mitad Uysal – Ректор на DU Истанбул, Турција
 7. Славко Пројкоски – Главен директор за финансии на Македонски Телеком, Македонија
 8. Жарко Луковски – Главен извршен директор на T-Mobile, Македонија
 9. Благој Самакоски − Ректор на Св. Апостол Павле, Охрид, Македонија
 10. Kafol Ciril − Главен извршен директор на ONE, Македонија
 11. Никола Љушев − Главен извршен директор на VIP, Македонија
 12. Imre J. Rudas - Ректор на Универзитетот Обуда, Будимпешта, Унгарија

IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје