ЕТАИ
Друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од


МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
T-MOBILE МАКЕДОНИЈА

ONE Telekom Slovenia Group

VIP Operator

ITS Iskratel

Nextsense

Cisco

Asseco

Microsam

Siskon

Телекабел

Сковин Винарија

Неотел

Microsoft

ITgma

Дома

Добредојдовте на сајтот на меѓународната конференција ЕТАИ 2011

Еве некои слики од текот на денот, што ги сликаше Славе.

Еве неколку слики од вчерашната постер сесија и екскурзијата на бродот.

Заврши пленарното предавање на проф. Андреј Богданов.

Еве некoлку слики од вчерашните последни сесии и коктелот во црквата св. Софија.

Свеченото отворање и пленарното предавање на проф. Кевин Ворвик се одржаа во салата Билјана.

Неколку слики од првите сесии.

Во состав на десеттата од серијата тематски конференции организирани од Македонското здружение за ЕТАИ, како дел од ЕТАИ 2011 организираме Special International Conference on Complex Systems: Synergy of Control, Computing & Communications – COSY 2011. На конференцијата ќе учествуваат повеќе од 40 поканети предавачи од целиот свет. За повеќе информации за COSY 2011 кликнете овде.

Ни претставува особено задоволство да најавиме дека пленарни предавачи на ЕТАИ 2011 ќе бидат:
Kevin Warwick

Кевин Варвик

Професор по кибернетика на Универзитетот на Ридинг, Англија.

Повеќе информации за Проф. Кевин Варвик може да пронајдете на неговиот личен веб сајт www.kevinwarwick.com.

Andrej Bogdanov

Андреј Богданов

Професор на The Chinese Unviersity of Hong Kong

Повеќе информации за Д-р Андреј Богданов може да пронајдете на неговиот веб сајт http://www.cse.cuhk.edu.hk/~andrejb/.

ЕТАИ 2011 е десетта од серијата конференции организирани од Здружението за ЕТАИ на Република Македонија. Претходните ги вклучуваат ЕТАИ '82, '85, '89, '93, 2000, 2003, 2005, 2007 и 2009. Традиционално, конференцијата се одржува во амбиентот на богатата реткост на природата и културата на Охридското крајбрежје, заштитено од УНЕСКО. Намената на конференцијата, сообразно со нејзиниот заемно-дисциплинарен карактер, е изучување и експанзија на теориските и апликативните аспекти во електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. Целта на конференцијата е да обезбеди форум за презентација и дискусија на состојбата и развојните правци на областите што ги покрива ЕТАИ во Република Македонија и пошироко. Се очекува да се развие дискусија за различните концепти, методи и технологии и да се разменат погледи од експерти од различни профили од земјата и странство


ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Аксенти Грнаров

КОПРЕТСЕДАТЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Мирослав Котевски, Александар Ристески

ОРГАНИЗАТОР

ЕТАИ - Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Република Македонија


IEEE Македонска секција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје

Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Технички факултет – Битола

Министерство за образование и наука

Инженерска институција - Скопје